Deze website bevat economische en arbeidsmarktinformatie over het grensgebied Münsterland, Achterhoek en Twente. Het geeft grensoverschrijdende cijfers over de ontwikkeling van de bevolking, economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en onderwijs op het niveau van het niveau van provincies, Regierungsbezirken, COROP-regio’s en Kreisen. Uniek aan deze monitor is dat ook grensoverschrijdende data beschikbaar zijn op COROP-regio’s en Kreisen-niveau, het zogenoemde NUTS3 niveau. Dit in tegenstelling tot de statistieken van EuroStat. Deze kennen slechts data tot en met het NUTS2-niveau, provincies en Regierungsbezirken.

Memorandum

Een groot aantal regionale overheden in het grensgebied van het Münsterland, de Achterhoek en Twente heeft eind 2018 een memorandum ondertekend waarin is gesteld dat het een gemeenschappelijk belang is van de betrokken organisaties om de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren en uit te breiden. Zodoende kan gewerkt worden aan het verder afbouwen van de barrièrewerking van de landsgrens. Onder drie noemers is dit samengevat: doen, willen en leren. Zie voor een verdere toelichting het memorandum

Deze grenslandwebsite kan gezien worden als één van de resultaten van dat gezamenlijk streven. Het is in samenwerking met partners aan beide zijden van de grens tot stand gekomen. Daarbij staat niet alleen het ‘doen’ maar ook het ‘leren’ centraal. De inhoud van deze site geeft inzicht in de ontwikkeling van de gebieden aan weerszijde van de grens. Met een enkele muisklik en in één figuur kan de stand en de ontwikkeling van gebieden aan weerszijde van de grens worden vergeleken.

Vergelijken van gebieden

De grenslandmonitor maakt het vergelijken van gebieden aan één zijde of beide zijden van de Nederlands/Duitse grens mogelijk. Nieuw in deze monitor is het regionale schaalniveau waarop de vergelijking in één portaal mogelijk is. Er zijn veel transnationale data beschikbaar, maar vrijwel uitsluitend op het niveau van landen, landsdelen of provincies. Het respectievelijk zogenoemde NUTS0-, NUTS1- en NUTS2-niveau. In deze grenslandmonitor wordt aanvullend ook het regionale niveau (NUTS3) aangeboden. Uniek is dat de deel van de basisdata beschikbaar zijn in één openbare databron. Door de samenwerking van de statistische bureaus van Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen is een open data portal ontstaan met economische en arbeidsmarktdata op de genoemde NUTS-niveaus. Deze data is beschikbaar voor een breed gebied aan weerszijden van de grens. Meer informatie over dit portaal is te vinden op de speciale CBS-site.

Signaleren van trends

In deze monitor staat het (beter) leren kennen van regio’s in zowel het Nederlandse als het Duitse grensgebied centraal. Het heeft als het ware een signaalfunctie. De monitor laat de ontwikkeling van tal van indicatoren zien. Welke verschillen zijn er tussen Nederlandse en Duitse regio’s. Hoe ontwikkelt de bevolking zich in Kreis Borken in vergelijking tot de regio Twente? Hoeveel arbeidsplaatsen telt het Regierungsbezirk Münsterland? Zomaar enkele vragen die met de informatie op deze site beantwoord kunnen worden.

Grenslandmonitor 2.0

Deze website is een doorontwikkeling van de Grenslandmonitor 1.0. Deze eerste versie was hoofdzakelijk gebaseerd op de data van het grensdata portaal van het CBS Deze website is een doorontwikkeling van de Grenslandmonitor 1.0. Deze eerste versie was hoofdzakelijk gebaseerd op de data.

Regio Deal Twente

Deze site is tot stand gekomen door een bijdrage van de Regio Deal Twente (tweede tranche). De Nederlandse regering en de Twentse gemeenten investeren met deze deal €60 miljoen voor de ontwikkeling van technologische kennis en talent in de regio Twente. Daarbij is samenwerking met partners aan de andere kant van de grens essentieel. Vandaar dat een financiële bijdrage vanuit de Regio Deal Twente voor dit project is verstrekt. Lees meer over de Regio Deals Twente.

Vijf thema’s, drie regio’s en twee talen

In deze versie van de Grenslandmonitor is gekozen voor een regionale ingang: Achterhoek, Münsterland en Twente. Door op een gebied op het kaartje te klikken of het gebied in de menubalk te selecteren wordt het basisscherm van de betreffende regio getoond. Vervolgens kan één van de vijf thema’s worden gekozen en daarna een subthema.

De data zijn gevisualiseerd door middel van een lijngrafiek, die de ontwikkeling schetst van de afgelopen jaren. Indien mogelijk zijn de data ook in een kaart weergegeven. Tevens is op elke pagina onder de grafiek ook een tabel met de onderliggende gegevens in absolute aantallen weergegeven.

Elke pagina toont de ontwikkeling van het gekozen thema als een indexlijn. Deze lijn schetst de ontwikkeling van het thema over een aantal jaren. Alle jaren die in het opendata portaal van het CBS beschikbaar zijn worden hier getoond. De lijngrafiek kan worden aangepast. Zo is het veelal mogelijk:

  • Het begin- en eindjaar aan te passen;
  • Gebieden ter vergelijking toe te voegen;
  • In veel gevallen is ook verbijzondering van de basislijngrafiek mogelijk.